O przedszkolu

Przedszkole Nr 109 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu posiada 13 oddziałów dziecięcych, w tym 6 oddziałów integracyjnych, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne – z zespołem Downa, z zespołem Aspergera, z innymi dysfunkcjami.
Założenia nowej podstawy programowej realizowane są we wszystkich grupach poprzez stwarzanie warunków do zabawy dowolnej, organizację pobytu dzieci na świeżym powietrzu oraz zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
Wśród form pobytu dzieci na świeżym powietrzu dominują:
– spacery,
– obserwacje przyrodnicze w ogrodzie przedszkolnym, pobliskim parku i pobliskich
działkach
– gry i zabawy ruchowe, zarówno organizowane przez nauczycielki, jak i dowolne.

STATUT PRZEDSZKOLA (pdf 363KB)

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego naszej placówki.

Przedszkole posiada koncepcję pracy, którą realizuje w opracowywanym na każdy rok szkolny programie rocznym.
Dyrektor przedszkola zatrudnia specjalistów wspomagających nauczycieli w ich pracy z dziećmi oczekującymi wsparcia: logopedę, pedagogów (w każdej grupie integracyjnej), psychologa, muzykoterapeutę.

Dzięki zajęciom języka angielskiego, w ramach podstawy programowej, rozwijane są zainteresowania dzieci, w tym umiejętności lingwistyczne.

Przedszkole jest placówką promującą zdrowy styl życia, edukację regionalną, umiejętności programowania i kodowania, czytelnictwo oraz ekologię. Grono Pedagogiczne dokłada wszelkich starań by w swoich działaniach realizować w jak największym stopniu przyjętą koncepcję pracy przedszkola.

Rodzice na pierwszym zebraniu informacyjnym w poszczególnych grupach zostali zapoznani z nową podstawą programową oraz z kalendarzem imprez i uroczystości.

Aktualności

ZDROWE ŻYWIENIE – INFORMACJA

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami, które są brane pod uwagę przy komponowaniu posiłków dla naszych Przedszkolaków. Poniżej możecie również Państwo zapoznać się z listą alergenów. LISTA ALERGENÓW wg [...]

WAŻNE

Drodzy Rodzice! Ponownie apelujemy i prosimy, aby nie przyprowadzać do przedszkola chorych i przeziębionych dzieci!! Wirusy szybko się przenoszą na inne dzieci oraz na pracowników placówki. Obecnie wielu nauczycieli i [...]

WAŻNA INFORMACJA

Dyrektor Przedszkola nr 109 z oddziałam integracyjnymi informuje, że w związku ze zmianami w programie naliczeniowym, we wrześniu zostały wysłane do Państwa mylne maile, które informowały o zerowych opłatach za [...]

UBEZPIECZENIE

Proponowane przez naszą placówkę ubezpieczenie: Dane do ubezpieczenia: Adresat: Teresa Piętkowska ul. Środkowa 7/9 53-662 Wrocław nr konta: 56 1320 1537 0845 4234 3000 0001 składka: 53 zł Tytuł przelewu: [...]

Piękna nasza Polska cała

Grupy I A, I B, III A biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Piękna Nasza Polska Cała, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie ich na [...]

“Poznajemy świat zmysłami”

20.09 w grupie IV C odbyły się pierwsze warsztaty z pięciu z cyklu "Poznajemy świat zmysłami" prowadzonymi przez Fundację Go'n'Act. Podczas godzinnego spotkania dzieci miały okazję poznać Azję pięcioma zmysłami [...]

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Drodzy Rodzice! Terminy zebrań w poszczególnych grupach są zaplanowane w następujących terminach: I a 07.09.2021 (wtorek)- godzina 16.00 I b 08.09.2021 (środa)- godzina 16.00 I c 08.09.2021 (środa)- godzina 15.30 [...]

Dokumenty i procedury

Drodzy Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z dokumentami i procedurami obowiązującymi w naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022. Są one dostępne w zakładce "Dla Rodziców". Podobnie jak w roku ubiegłym, [...]