Katarzyna Szakowska – logopeda, neurologopeda, dogoterapeuta

Zajęcia logopedyczne to terapia przez zabawę. W gabinecie logopedy każde słówko ma znaczenie 😉 W przedszkolu logopeda prowadzi badania przesiewowe, dzięki czemu rodzice wiedzą, czy ich dziecko powinno korzystać z terapii lub uczestniczyć w tzw. korekcie artykulacji. Zakwalifikowane do zajęć dzieci pracują nad konkretnymi aspektami mowy i wymowy podczas zajęć indywidualnych/w małych grupach, dzieci z oddziałów integracyjnych mają też dodatkowe, grupowe zajęcia.

                    

Karolina Szurynowska – psycholog, terapeuta ręki, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Terapia psychologiczna to u nas świetna zabawa! W naszej Placówce prowadzę zajęcia indywidualne z dziećmi posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz zajęcia grupowe w każdej grupie integracyjnej. Podczas zajęć grupowych dzieci integrują się ze sobą, rozwijają swoje kompetencje społeczne, budują poczucie własnej wartości oraz kształtują umiejętność nazywania i wyrażania uczuć. Na zajęciach indywidualnych usprawniajmy i doskonalimy rozwój poznawczy i społeczno- emocjonalny (np. Rozwijanie umiejętności myślenia logicznego, ćwiczenie pamięci i koncentracji, nauka radzenia sobie z emocjami). W mojej pracy liczy się dla mnie indywidualne podejście do terapii. Podczas pracy z dziećmi staram się łączyć różne style pracy.

                                      

Pedagodzy w naszym Przedszkolu wspierają dzieci niepełnosprawne podczas zajęć całej grupy. Razem z wychowawcami grupy oraz  innymi  specjalistami ustalają priorytety do pracy z dziećmi, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przygotowują dla nich programy i prowadzą zajęcia indywidualne. Nasi terapeuci stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i studiach.

 

Izabela Kretek

Monika Masłowska

Weronika Rybka

Justyna Szyszkowska

Ewa Matusz-Łazowska – pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta ręki 

Agnieszka Jędrzejowska

Patrycja Miksiewicz

W roku szkolnym 2017/2018 nasze Przedszkole wzięło u dział w projekcie „Edukacja przedszkolna bez barier – upowszechnienie i zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Wrocław”. W ramach projektu nasza placówka została m.in. wyposażona w specjalistyczny sprzęt potrzebny w terapii integracji sensorycznej.

Czym jest integracja sensoryczna?

Nasze ciało odbiera z otoczenia niezliczoną liczbę bodźców. Pochodzą one z oczu czy uszu, ale również ze skóry (zmysł dotyku), mięśni, ścięgien i stawów (zmysł propriopercepcji, czyli czucia głębokiego) oraz ze zmysłu przedsionkowego. Nasz mózg rejestruje, segreguje i przetwarza te wszystkie informacje. Jeśli napływające informacje integrują się prawidłowo – dają nam nowe doświadczenia, będące bazą procesu uczenia się. Jeśli informacje płyną w sposób źle zorganizowany – funkcje naszego układu nerwowego ulegają zablokowaniu.

Na czym polega terapia integracji sensorycznej?

Terapia integracji sensorycznej to przede wszystkim ukierunkowana zabawa, która uczy dziecko odpowiedniej reakcji na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dodatkowo rozwija zmysł równowagi oraz zdolności psychoruchowe dziecka. Wspomaga więc jego całościowy rozwój.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to zajęcia przysługujące dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi. Celem czesnego wspomagania jest wsparcie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, musi posiadać aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Rodzic niniejszy dokument musi złożyć w sekretariacie placówki wraz z podaniem o realizację zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju w naszej placówce.

Specjalistyczne zajęcia dobierane są indywidualnie do potrzeb i możliwości dziecka. Praca opiera się na indywidualnym programie wczesnego wspomagania rozwoju, opracowanym przez specjalistów pracujących z dzieckiem. Nasza placówka realizuje zajęcia z: logopeda, psychologiem, pedagogiem i Integracje Sensoryczną. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanych salach.