Nauczyciele: Katarzyna Trawińska, Renata Stańko

Pedagog: Patrycja Miksiewicz

Nasza grupa to mądre, wesołe i bystre dzieciaki. Chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno podczas zabaw jak i zajęć. Bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe zarówno w sali, jak i w ogrodzie przedszkolnym. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie.  Z chęcią również uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Każdy dzień wypełniany jest radosną zabawą, spacerami oraz zajęciami edukacyjnymi, dzięki czemu uśmiech nie znika z twarzy każdego dziecka.

PAŹDZIERNIK W GRUPIE III B

Wycieczka na Farmę Dyń

Warsztaty czekoladowe

WRZESIEŃ W GRUPIE III B

Prace plastyczne – jesień

Zajęcia w ramach Międzynarodowego Dnia Niesłyszących

Wystawa Ekoeksymentarium