ikona - Ważne

Drodzy Rodzice! 

Do dnia 10.03.2023 r. będziemy przyjmować deklaracje rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/3024. Prosimy o terminowe dostarczenie dokumentów (deklarację prosimy włożyć do pudełka znajdującego się na stoliku obok szklanych drzwi).
Deklarację będzie można pobrać u nauczyciela w grupie lub pobrać poniżej.