Drodzy Rodzice,

Przedstawiamy harmonogram działań, związanych z zapewnieniem opieki dzieciom w okresie wakacyjnym:

  1. Do 31. maja  2023 r. Rodzice zapoznają się z harmonogramem opieki wakacyjnej oraz  wzorem deklaracji korzystania z przedszkolu w LIPCU!!! co  potwierdzają podpisem na liście u nauczyciela- ze wskazaniem konkretnych tygodni!!!
  2. Uzupełnioną deklarację Rodzice wrzucają do skrzynki przy wejściu do placówki!! Do 31. maja 2023 r. !!!
  3. Do 31. maja 2023 r. zainteresowani Rodzice składają do Dyrektora placówki podanie wraz z uzasadnieniem,  o objęcie dziecka opieką wakacyjną W SIERPNIU W INNEJ PLACÓWCE,  ze wskazaniem konkretnych tygodni!! – (tylko uzasadnione przypadki!!!)
  4.  Do 15 czerwca 20 23 r. analiza wykorzystania miejsc w placówce oraz rozpatrywanie złożonych podań i uzasadnień.
  5. Do 15 czerwca przekazanie Rodzicom informacji o przydzieleniu przedszkola innego, z którego może skorzystać dziecko w sierpniu.  – tylko w uzasadnionych przypadkach

Poniżej deklaracja na korzystanie z opiekli w naszej placówce w miesiącu LIPCU!!

  1. WZÓR_przerwa w sierpniu_deklaracja korzystania z przedszkola w wakacje 2023-2